slo eng hr
OBJAVE
Posledice napak v zaznavanju
23.09.2016

V preteklih treh prispevkih smo pregledali bolj pogoste napake v zaznavanju. Slednje so: selektivna pozornosthalo učinek ter učinek kontrasta. Primere v teh člankih sem usmerila predvsem na selekcijski proces, vendar je proces ocenjevanja prisoten tudi po zaključenem selekcijskem postopku in ko že vestno opravljamo svoje delo.

Kakšne pa so posledice zaznavnih napak v selekcijskem postopku?

 

Prisotnost zaznavnih napak v procesu odločanja je potrdilo že veliko raziskovalcev, zato so današnje ugotovitve in raziskave namenjene predvsem osveščanju in o načinih kako se jim izogniti. O slednjih sem namenila nekaj besed tudi v prispevkih.

Če povzamem glavne napake v selekcijskem postopku gre za to, da različne ljudi zaznavamo različno in pogosto ugotovimo tudi, da sta dva intervjuvarja na istem razgovoru kandidata zaznala drugače in tudi naredila različne zaključke o njegovi primernosti za delovno mesto. Pogosto je posledica zaznavnih napak tudi prehitro sklepanje o kandidatu – kot smo omenili, se prvi vtis ustvari že v nekaj desetinkah sekunde. V naslednjih 4 do 5 minutah intervjuva pa se mnenje intervjuvarja o kandidatu le malo spremeni. K temu pripomore tudi, da pogosto intervjuji niso strukturirani, zato se priporoča priprava internih smernic za beleženje razgovorov s kandidati.

V naši kadrovski agenciji uporabljamo interne smernice že od samega začetka za opravljanje in vodenje razgovorov s kandidati. Do sedaj imamo pozitivne izkušnje, saj smo na takšen način pri beleženju informacij in vtisov o kandidatih vsi dosledni. Hkrati nam to omogoča bolj transparentno primerjavo med kandidati in poveča možnost, da poiščemo najboljše ujemanje med naročnikovimi in kandidatovimi željami. Pogosto tudi vodimo razgovore v dvojicah, kar še izboljša stopnjo objektivnega pogleda na posameznega kandidata v selekcijskem postopku. V takšnem primeru se eden usmerja na vedenje in drugi na odgovore kandidata.

Tekom selekcijskega razgovora opazujemo tudi govorico telesa kandidata in hkrati opravimo vedenjsko analizo, ki razkrije kandidatove fiziološke reakcije na vprašanja ter tako dobimo vpogled v obrambne mehanizme. Enakovredno pomembni sta tako telesna, kot tudi obrazna ekspresija.

Ker zaznavnim napakam ni konec z zaključkom selekcijskega postopka, si poglejmo še kakšen je učinek slednjih na pričakovanja in ocene o delovnih učinkovitosti zaposlenih.

Kot smo ugotovili, smo ljudje nagnjeni k potrjevanju naših zaznav o realnosti, četudi so napačne. Samouresničujoča se prerokba opisuje kako je posameznikovo vedenje določeno s strani pričakovanj drugih ljudi. Na primer, če nadrejeni pričakuje nemogoče stvari od svojih podrejenih, ga podrejeni navadno ne bodo pustili na cedilu. Podobno je v primeru, če nadrejeni pričakuje le minimalno delovno učinkovitost, saj bodo zaposleni dosegali le ta pričakovanja. Torej, pričakovanja postanejo običajno resničnost.

Prihodnost zaposlenega je neposredno povezana z ocenami delovne uspešnosti – višina plače, nagrade, nadaljevanje zaposlitve itd. Kljub temu, da je ocena lahko tudi objektivna, temu navadno ni tako. Subjektivne ocene so problematične ravno zaradi vseh zaznavnih napak, ki smo jih do sedaj omenili – selektivna pozornost, učinek kontrasta ter halo učinek. Ironično, včasih ocene delovne uspešnosti povedo več o ocenjevalcu, kot o ocenjenem zaposlenem.

Podobno kot v procesu selekcije, je priporočljivo uvesti jasne in transparentne kriterije o delovni učinkovitosti glede na posamezno delovno mesto v podjetju. V oporo nam je sistematizacija delovnega mesta in ključni indikatorji uspešnosti, ki predvidevajo naloge in cilje zaposlenega na dotičnem delovnem mestu. S tem pripomoremo k objektivnem merjenju in ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih in hkrati k enakopravnim in urejenim odnosom med zaposlenimi, kar je predpogoj za ustvarjanje zdravega delovnega okolja.

 

Sledite nam tudi na: www.interimadria.si

 

Robbins, S. P. in Judge, T. A. (2010). Organizational Behavior, 15. izdaja. Harlow: Pearson Education, Inc.

Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

POVPRAŠEVANJE

Za dodatna vprašanja in ponudbo izpolnite spodnji obrazec. Kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.


*IME IN PRIIMEK:
*TELEFONSKA ŠT.:
*PODJETJE:
*EMAIL:
VAŠE SPOROČILO: